Priser och avgifter

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem 2500:-(KSAK Ingår)
Gästmedlem 1000:-(KSAK Ingår inte)
Stödmedlem 200:-

Priser flygplanshyra

Timpriser från 2020-06-28

Maskin Grundskolning Privat/firma
SE-MEY 990kr/h 990kr/h
SE-KFL 1340kr/h 1340kr/h
SE-KSM 1540kr/h 1540kr/h

Flygtiden debiteras efter airborne (från pådrag till landning). För medlem i Halmstad flygklubb tillkommer inga andra avgifter förutom din medlemsavgift! För elever som skolar tillkommer ett lärararvode, detta betalas direkt till flygläraren.

 

Bokningsregler och övriga villkor

Vid långtidslån är minimiuttaget 1 tim/vardag och 2 tim/lör-,sön- eller annan helgdag max bokning 10 dgr. För mer detaljer och kompletta bokningsregler se vår klubbhandbok, som du får du tillgång till som medlem.

 

Tankning

Utanför klubben betalas med kreditkort, sk bensin-carnet, eller kontant.
Bränsle till hemmabaspris ingår i timpriset mellan skillnad betalas av piloten.

 

Försäkringar

Våra försäkringar uppfyller kraven för flygning i Europa (se flygplanets försäkringshandlingar).

 

Startavgifter

Flygplanen har landningskort för de flesta statliga och kommunala flygplatser i Sverige.

För aktuell lista se Flygplatsavgifter för Swedavias flygplatser.

 

Parkeringsavgift

Betalas av piloten, liksom alla avgifter som kan tillkomma utomlands.

 

Hangarhyra

Gäst 100kr per dygn i mån av plats.

Ordinariemedlem 1200kr per månad och plats. Önskas el tillkommer detta.