Klubbhandboken - Kvittens

EASA har uppdaterat sitt regelverk för flygplatser och detta medför att avtalet mellan flygplatsen och klubben har genom gått en stor omarbetning. Det är många nya förändringar som våra medlemmar måste känna till. För att det ska vara enkelt för dig som medlem har vi valt att föra in dessa i vår klubbhandbok. Genom att ändringarna har bäring på flygsäkerhet samt hur du får vistas på flygplatsen har styrelsen fattat beslut om att samtliga medlemmar ska kvittera när man har tagit dela av dessa. Att acceptera klubbhandboken innebär för dig som medlem att du förbinder att följa att följa klubbens regelverk och är införstådd med att klubbens styrelse eller flygplatsen kan utöva påföljder vid eventuella överträdelser. Du förbinder dig också att hålla dig uppdaterad om innehållet i kommande uppdateringar av klubbhandboken. Uppdateringar aviseras via meddelande i myweblog.

 

Hur gör jag?

  1. Läs klubbhandboken noga, du hittar den via blå länken (Dokument) nedan som öppnas i en ny flik.
  2. När du har läst ska du bekräfta detta på denna sida genom att fylla i ditt namn, personnummer och mail nedan.
  3. Markera sedan rutan för att du har tagit del och tryck bekräfta
  4. Du kommer få en kopia i din e-post på bekräftelsen och original kommer lagras elektroniskt hos klubben.

Via denna sida eller sidan för dokument och manualer hittas också nya versioner av klubbhandboken. Det räcker dock att du som medlem kvitterar en gång.

 

Klicka nedan för att läsa klubbhandbok och lokala regler